Разширено търсене

0 EUR до 700 000 EUR

намерени 0 results
Your search results

Новини и Състояние D31

Завърши строителството на блок D31 Ботевградско шосе (видео и снимки)

Днес, 2 август 2022 г. Делар получи от Столична община Удостоверение за въвеждане в експлоатация №624-29.07.2022, на блок D31 на ул. Беньо Цонев 3. Честито на новодомците! Удостоверение за експлоатация можете да изтеглите от: D31-BOT-06-Удостоверение-за-експлоатация

Подписан е Констативен Акт 15 за блок D31 Ботевградско шосе

На 20.06.2022 бе издаден Констативен Акт 15 за установяване годността за приемане на строжа на блок D31 на бул. Ботевградско шосе и ул. Витиня. С този акт се извършва предаване на строежа от строителя на възложителите. Предстои подписване на Акт 16. Акт 15 може да изтеглите от: D31-BOT-05-Констативен-Акт-15

Състояние на строителството D31 – Ботевградско шосе, към 26 Май 2022

В рамките на месец Май е завършен монтажа на парапетите и осветителните тела по терасите. Подовата настилка (гранит) в общите части също е приключена. В процес на изпълнение са бояджийски работи по общите части на сградата и лепенето на гранитогрес по тераси. Започнат е монтажа на входни врати по апартаментите.

Състояние на строителството D31 – Ботевградско шосе, към 27 Април 2022

В рамките на месец Април са приключени мазилките и замазките в цялата сградата. Фасадата на сградата е завършена и скелето е свалено. Започнат е монтажа на парапети по терасите. Продължават дейностите по подовата настилка (гранит) по общите части.

Състояние на строителството D31 – Ботевградско шосе, към 29 Март 2022

В рамките на месец Март са приключени всички ел. инсталации, изтеглени са захранващите силнотокови кабели до всеки апартамент и е монтирано главното електромерно табло за сградата. Завършено е измазването на всички общи части – стълбище и коридори и се работи в апартаментите на етаж 5. Финалният хидроизолационен пласт на покрива е почти завършен. Започнато е драскането на фасадата с минерална мазилка. Продължават дейностите по …

Състояние на строителството D31 – Ботевградско шосе, към 25 Февруари 2022

В рамките на месец Февруари е приключен монтажа на асансьора в сградата. Измазването на апараментите е изпълнено до етаж 4, а замазките до етаж 3. Западната (калканна) фасада е завършена и се работи по останалите фасади на сградата. Ел. инсталациите в сградата са почти завършени. Започната е подовата настилка (гранит) по общите части на сградата.

Издаденo е Удостоверение чл.181 за приемане на груб строеж за блок D31 – Ботевградско шосе

На 19.01.2022 г., бе издадено Удостоверение чл.181 за приемане на груб строеж на D30 Удостоверение чл.181,ал.(2) от ЗУТ. Строежът е с изпълнена покривна констукция, изградени оградни и преградни стени. Започнато е изпълнението на част от довършителните работи. Удостоверението може да изтеглите от: D31-BOT–04-Удостоверение чл.181 за приемане на груб строеж

Състояние на строителството D31 – Ботевградско шосе, към 28 Януари 2022

В рамките на месец Януари са приключени всички ВиК разводки по апартаментите в сградата. Монтирани са коминните шапки на покрива. Предстои да започне монтажа на асансьора в сградата.

Състояние на строителството D31 – Ботевградско шосе, към 21 Декември 2021

В рамките месец Декември е завършен монтажа на дограмата по цялата сграда. Първи пласт хидроизолация по покрива е положен, а по покривните тераси е в процес на полагане. На етаж 2 и 3 измазването на апартаментите е почти завършено и се правят замазки. Монтажа на всички гаражни врати е приключен и е монтирана постоянната ограда на блока.

Състояние на строителството D31 – Ботевградско шосе, към 25 ноември 2021

В рамките на месец Ноември сградата има издаден Акт образец 14. Бетоновите и зидарските работи по сградата са завършени. В процес на изпълнение са ел. инсталациите на етаж 5. Вертикалните ВиК клонове са завършении и е изпълнено отводняването на покрива и покривните тераси чрез точкови сифони. Връзката на уличния водопровод със сградата е направена. Дограмата по сградата е монтирана до етаж 5. Топлоизолацията и …

Издаден е Акт 14 за блок D31 – Ботевградско шосе

На 16.11.2021 г., бе подписан Акт 14 за приемане на конструкция на блок D31 – Ботевградско шосе. С този Акт комисията установява, че конструктивните елементи на строежа са изпълнени в съответствие с одобрените проекти. Няма частични недостатъци и пропуски при изпълнението. Комисията разреши изпълнението на довършителните работи. Акт 14 може да изтеглите от: D31-BOT-03-Акт 14 20

Състояние на строителството D31 – Ботевградско шосе, към 27 октомври 2021

В рамките на месец Октомври е отлята покривната плоча на сградата, и предстои отливането на покривните бордове, с което ще бъдат приключени бетоновите работи на обекта. Тухлената зидарията на етаж 3,4,5 е изцяло завършена. Ел. инсталациите по апартаментите на етаж 2 и 3 са изпълнени и е започнато окабеляването на етаж 4. Изпълняват се вертикалните канализационни и водопроводни клонове в сградата както и ВиК …

Състояние на строителството D31 – Ботевградско шосе, към 27 септември 2021

В рамките на месец Септември е отлята плоча на кота +14,28 (етаж 6). Зидарията на етаж 2 (първи жилищен етаж) е завършена и е започната зидарията на етаж 3 (втори жилищен етаж). Изпълняват се ел. инсталациите по апартаментите на етаж 2.  

Състояние на строителството D31 – Ботевградско шосе, към 27 Август 2021

В рамките на месец Август 2021 год. са отляти две плочи, а именно на кота +8,54 (етаж 4) и на кота +11,41 (етаж 5). През месец Септември предстои започване на зидарски дейности.

Състояние на строителството D31 – Ботевградско шосе, към 26 юли 2021

На 16.07.2021 год. е отлята следваща плоча на кота +5,67 (етаж 3). Изградени са всички вертикални конструктивни елементи от кота +5,67 до +8,54 и е започнат кофража за плоча на кота +8,54 (етаж 4).

Състояние на строителството D31 – Ботевградско шосе, към 28 юни 2021

Към края на месец Юни са изградени всички вертикални конструктивни елементи от кота -0,07 до +2,80 и на 25.06.2021 год. бе отлята плоча на кота +2,80 (етаж 2). Започнато е изграждането на вертикали от кота +2,80 до +5,67.

Състояние на строителството D31 – Ботевградско шосе, към 26 май 2021

Към края на месец Май са приключени всички бетонови работи по стени и рандбалки до кота нула. Започнато е изпълнението на канализацията на сградата, същевременно се извършва и обратен насип преди плочата на кота нула.

Състояние на строителството D31 – Ботевградско шосе, към 28 април 2021

На 28.4.2021 г. е отлята фундаментната плоча на сградата, предстоят СМР за достигане до кота нула.  

Първа копка на блок D31

На 12 Април бе направена първата копка на блок D31

Compare Listings